,

VÅRE TJENESTER                     

Våre nærmeste omgivelser har stor betydning for hvordan vi lever livene våre, de kan legge til rette for eller begrense våre aktiviteter i løpet av en dag, hvor og hvordan vi lager mat, spiser, sover og tilbringer tiden - sammen og alene.

Vi hjelper deg å se muligheter og skape gode varige løsninger ut ifra dine interesser, og de gitte forutsettninger.

.

HUS

Vi tegner de fleste typer bygg.

Med tanke på byggebransjens høye C02 avtrykk, kan det å bearbeide eksisterende bygningsmasse være en bedre utnyttelse av ressursene, enn å bygge nytt.

Vi oppfordrer derfor å ta kontakt med oss om du har et prosjekt du ønsker råd - i forbindelse med en ombygging, et påbygg eller tilbygg.

Vi rådgir også i forbindelse med energieffektivisering av eksisterende bolig.

INTERIØR

Ofte er det organiseringen av et gitt areal som hindrer livsutfoldelse, og ikke nødvendigvis mangel på areal. Vi hjelper deg å se nye muligheter og løsninger innenfor begrensningene du har.

BIM

Alle våre prosjekter blir tegnet i Archicad, som er et tegneprogram som tegner 3d-modeller.

Du vil få en 3d modell av ditt prosjekt som du kan studere på en mobiltelefon eller nettbrett (et apparat med berøringsskjerm).

.

ANALYSER OG MULIGHETSTUDIER

Vi analyser og utreder muligheter for eksisterende og nye bygg, tomter og områder.

Ut ifra de gitte forutsettninger og begrensninger har vi som mål å finne de ultimate løsningene for hvert enkelt prosjekt.

ANSVARLIG SØKER

Vi påtar oss ansvar for søkeprosessen i enkelte eller alle faser av et prosjekt etter ønske.

Som ansvarlig søker er vi din representant og holder kontakten med kommunen og andre myndigheter. Vi sørger for at søknaden inneholder det kommunen trenger for å behandle søknaden. Vi koordinerer alle prosjekterende og utførende i tiltaket og påser at ansvarsoppgaver blir ivaretatt.

UTEROM

Vi planlegger også uterommene. Hvordan legge tilrette for mer av livet ute?

Granberget arkitektur as er medlem av Arkitektbedriftene i Norge, og benytter kvalitetsikringsystemet MAKS, et kvalitetsystem spesiellt tilpasset arkitektkontorer, utviklet og driftet av Arkitektbedriftene i Norge. Vi benytter oss også av søknadsløsningen makssøk.no som er digital søknadsløsning og del av kvalitetssystemet MAKS.

Slik ivaretar vi at kvaliteten på våre tjenester er til enhver tid oppdatert i henhold til de nyeste forskriftene og kan bistå deg med rådgivning og prosjektering av din ide til ferdig prosjekt på en effektiv og trygg måte.

Send oss dine kontaktdetaljer og vi vil ta kontakt med deg så raskt som mulig.