VÅRE TJENESTER


.

Vi bistår med rådgivning og prosjektering fra ide til ferdig prosjekt,

og hjelper med å realisere og optimalisere dine planer..

ARKITEKTUR

Vi prosjekterer alle faser, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og mulighetstudier.

Blant annet;  offentlige bygg, næringsbygg, ansvarlig søker eller ansvarlig prosjekterende.

Ingen prosjekter er for små, det være en fasadeendring, byggesøknad, ombygging, rehabilitering, påbygg, tilbygg, enebolig, tomannsbolig, rekkehus, eller et større leilighetsbygg.

Vi tegner i hovedsak med prosjekteringsverktøyet Archicad BIM (Bygnings Informasjons Modellering). https://graphisoft.no/archicad/oversikt/

INTERIØRARKITEKTUR

Vi planlegger og løser alle typer innrednings- og interiøroppdrag og kan også designe møbler og objekter tilpasset det gitte prosjekt.

Vi organiserer rom og funksjoner, utvikler konsepter, tegner møblerings- og utstyrsplaner, lager farge og materialvalg forslag og belysningplanlegging..

AREALPLANLEGGING

Vi utarbeider nødvendig dokumentasjon, tar dialogen med offentlige etater og sørger for god fremdrift i hele planarbeidet.

Mulighetstudie, stedsanalyse, reguleringsplaner, detaljregulering, områderegulering, vegplanlegging, VA-planlegging.

Vi gir også råd i forbindelse med utbygging, tomteoppdeling, utnyttelsesgrad og andre eiendomsrelaterte spørsmål. 

Utskilling/deling av tomter, rådgivning vedrørende tomteutvikling

UTEROM OG AREALER

Vi bistår med planlegging av uterom og arealer.
Hage - og landskapsanlegg, skolegårder, felles offentlige og private uteområder for variert bruk, boligområder og byøkologiske prosjekter.

Beplantningsplan, utomhusplan.

ENERGIRÅDGIVNING

Hvordan minimere husets energiforbruk?

Vi kan bistå som energirådgiver i forbindelse med ombygging, nybygg eller energioptimalisering av eksisterende bolig.

Blandt annet: energirådgivning, energioppgradering, energimerkning, gjenbruksplanelgging

SØKNADER
.