VÅRE TJENESTER

Granberget arkitektur as er medlem av Arkitektbedriftene i Norge, og benytter kvalitetsikringsystemet MAKS, et kvalitetsystem spesiellt tilpasset arkitektkontorer, utviklet og driftet av Arkitektbedriftene i Norge. Vi benytter oss også av søknadsløsningen makssøk.no som er digital søknadsløsning og del av kvalitetssystemet MAKS.

Slik ivaretar vi at kvaliteten på våre tjenester er til enhver tid oppdatert i henhold til de nyeste forskriftene og kan bistå deg med rådgivning og prosjektering av din ide til ferdig prosjekt på en effektiv og trygg måte..