.

TILBYGG OG PÅBYGG

FORSLAG 1

MINDRE TILBYGG 

HJEMMEKONTOR / OMBYGGING KJØKKEN/SPISESTUE

Problemstilling; Få adkomsten til huset og hjemmekontoret til å fungere mer hensiktsmessig og avklart i forhold til husets mer private soner (skape et mer avklart forhold mellom privat/offentlig).

I dette forslaget foreslår jeg ett mindre tilbygg som tydeliggjør inngangspartiet, flytter inngangen til kontoret fra den nye hallen, etablerer ett publikumstoalett, og tilrettelegger for en liten sittegruppe for ventende gjester/kunder.


FORSLAG 2.

STØRRE TILBYGG

HJEMMEKONTOR / OMBYGGING KJØKKEN/SPISESTUE

Problemstilling; Få inngangspartiet til huset og hjemmekontoret til å fungere mer inviterende og avklart i forhold til husets privat/offentlige soner. 

Kunden ønsket også å se på en løsning som beskrev et tilbygg med plass for 2 kontorarbeidsplasser og et større kjøkken, med en bedre forbindelse med den eksisterende spisestuen.

I dette forslaget foreslår jeg ett større tilbygg som forsterker inngangspartiet i Nord-Øst fasaden, etablerer ett kunde-toalett i hallen, og utvider kjøkkenet der det eksisterende kontoret i dag ligger. 

Tilbygget legger også tilrette for en skjermet uteplass mot sør-øst.

TILBYGG
Post
Post
Post
Post