PROSJEKTER

Noen prosjekter fra tiden som ansatt hos Romerike arkitekter as

klikk på bildene under og følg linken for mer informasjon

Årneskvartalet

Påbegynt i 2015  
Romerike arkitekter i samarbeid med Ole Folmo for Morten Engeflaen.
Detaljregulering for kvartalet vedtatt 19.12.2017.
Kontoret prosjekterte frem til godkjent rammesøknad 21.12.2018
Bygget består av 2650 m2 næringsareal i 1 og 2 etg. samt 50
leiligheter i varierende størrelser fordelt over 5 etg. med parkering
og bodareal i kjelleren, totalt 7 etg.

Øvre Neskollen panorama

Påbegynt 2014
Romerike arkitekter i samarbeid med Ole Folmo for Udnes og Aas AS.
Prosjektering av to typer to-manns boliger - alle faser.
Består av 19 hus fordelt på to rekker i skrånende terreng med et
fall på 8 meter fra øverste til nederste hus.

Glomma boligpark - Årnes

Påbegynt 2014
Romerike arkitekter i samarbeid med Ole Folmo for Marbre AS.
Flere boligkomplekser i flere byggetrinn.