PRISER

Prisen på arkitekttjenester varierer fra prosjekt til prosjekt, alt ettersom hvor mye som skal gjøres. Arbeidet inkluderer møter, telefonsamtaler, innhenting av informasjon fra kommunen vedrørende reguleringsbestemmelser og andre forhold, tegning av plan, snitt og fasader, inntegning på situasjonskart, og byggesøknad.

Er det forhold som gjør arbeidet spesielt utfordrende, øker prisen i takt med tiden som må til for å komme frem til en god løsning. 


Her har vi prøvd å skissere noen eksempler på hva prisen kan komme på om man følger et strømlinjeformet opplegg uten for mange endringer underveis. Jo mer kunden kjenner sine behov og ønsker, jo raskere kan vi sammen komme frem til et tilfredstillende resultat.


Granberget arkitektur oppfordrer til bruk av tre med ett særlig fokus på økologi og bærekraft i våre prosjekter, og kan gi store rabatter om kunden velger slike løsninger.ARKITEKTUR

Enebolig

Skisseprosjekt opptegning av forslag til ny enebolig på rundt 200m2 inkl. 2 endringer. Arkitekt utarbeider sammen med kunde et romprogram og en behovsanalyse. Arkitekten kommer med 1-2 utkast til en enebolig som er spesialdesignet for kunden.

Alle nødvendige tegninger for rammesøknad er inkludert:

Fra 30-60.000.-

*Arbeidstegninger er ikke inkludert

Ansvarlig søker og utfylling av søknad:

Fra 7 - 12.000.-

Hytte

Skisseprosjekt - Hytte

Består av ett sett tegninger på forslag til en hytte på rundt 100m2 inkl. 2 endringer. Arkitekt utarbeider sammen med kunde et romprogram/behovsanalyse og lærer tomtens kvaliteter/utfordringer å kjenne.

Arkitekten presenterer deretter et skisseprosjekt for klienten med 1-2 alternativer, og på bakgrunn av et tett og godt samarbeid finjusteres og tilpasses skisseprosjektet opp til to omganger.


Alle nødvendige tegninger for rammesøknad er inkludert:

Fra 20-35.000.-

*Arbeidstegninger er ikke inkludert

Rolle som ansvarlig søker og utfylling av søknad:

Fra 7 - 12.000.-

Arkitekten ønsker å følge opp prosjektet underveis, men det er ikke et krav. Oppfølgingen vil være med på å kvalitetssikre prosjektet ditt og anbefales for et helhetlig og godt resultat.

INTERIØR, HAGE OG OMBYGG

Interiør enebolig

Nye romløsninger.

Fra 15-35.000.-

Hage enebolig

Skisseprosjekt på disponering av hagen

Fra 15-25.000.-

Ombygg/Tilbygg/Påbygg

Skisseprosjekt opptegning av forslag til ombygging/påbygg eller tilbygg. Prisen varierer etter omfang.

Fra 15-35.000.-

*Arbeidstegninger er ikke inkludert


UTBYGGERE

Granberget arkitektur oppfordrer til bruk av tre med ett særlig fokus på økologi og bærekraft i våre prosjekter, og kan gi store rabatter om utbyggeren er intressert i å utforske slike muligheter.


Timepris

Timerate etter skisseprosjekt og enkle mindre konsultasjoner: 650.-


Andre utgifter

Merverdiavgift, kommunale gebyrer og kjøp av kartgrunnlag, samt eventuelt merarbeid ønsket av byggmester kommer i tillegg. Statiske beregninger må foretas av statikere, eventuelt utførende tømrer.


Ta gjerne kontakt for et tilbud på fastpris tilpasset ditt prosjekt.