UTEOMRÅDER OG LANDSKAPSUTFORMING

Vi utarbeider nødvendig dokumentasjon, tar dialogen med offentlige etater og sørger for god fremdrift i hele planarbeidet.

Mulighetstudie, stedsanalyse, reguleringsplaner, detaljregulering, områderegulering, vegplanlegging, VA-planlegging.

Vi gir råd i forbindelse med utskilling/deling av tomter, tomteutvikling, tomteoppdeling, utnyttelsesgrad og andre eiendomsrelaterte spørsmål.

Vi bistår også med planlegging og design av både små og store uterom og arealer.
Hage - og landskapsanlegg, skolegårder, felles offentlige og private uteområder for variert bruk, boligområder og byøkologiske prosjekter.

Vi kan også være behjelpelige med beplantning og utebelysningsplaner.

.