Påbygg på et hus fra 70-tallet

29.12.2020

I midten av November tok en eier av en rasjonell 70-talls bolig på ett plan kontakt med oss med ønsker om en oppgradering og en ny etasje.

Klienten ville ha mer luft, lys og generøse rom - inn i boligen. 

Huset ligger på toppen av et nedad skrånende terreng på sørsiden. Her har de sol fra tidlig formiddag til solen går ned. En etasje høyere opp vil også gi de god utsikt mot Mjøsa.

Det første vi gjorde var å tegne oss inn i den eksisterende boligen.

Fasaden med inngangspartiet mot Nord kan kanskje ikke bli mer anonym, entreen er trang med liten plass til hverken gjester eller oppbevaring og passet dårlig med inntrykket vi fikk av boligens beboere.

Konstruksjonen er rasjonell, og består av to betongvegger i husets ytre akser mot Øst og Vest, som fortsetter delvis inn i fasadene mot Sør og Nord, og som brytes av en vegg i tre som ligger ca en meter innenfor vegglivet. En fin gest fra den opprinnelige arkitekten, som med det grepet ga et lite overbygd vind-skjermet uterom. På tidlig 90-tallet fikk huset et tilbygg i fasaden mot Nord og med det forsvant det lille innhugget, men på sørsiden er den fortsatt der.

Så når vi begynte å tegne ønsket vi å fortsette de opprinnelige tankene. Som om huset alltid var tenkt slik. Muren fortsetter opp i to etasjer, trevegger med mye glass legges mellom betongveggene. Veggen i 2 etasje mot sør legges i den midtre bæringen. Og taket beholder sin opprinnelige helning, men med et renere utrykk. 

Vi redesignet også terrassen på bakkeplan mot sør ved å anlegge en murvegg mot sør, med treverk i generøse trapper og terassegulv. 

Inngangspartiet mot Nord fikk en ny inngangsdør og et lite tak som definerer inngangen og gjør den mer inviterende. 

Her ser vi for oss et nytt tak som vil gi ett lettere inntrykk enn det eksisterende og være mer tro mot det moderne huset. Den liggende - dobbeltfalset panel med sine horisontale linjer, vil i dette tilfelle være med på å gjøre inntrykket av høyden mindre og forsterke kontrasten mellom betong og treveggene.