Nye verandaer til et borettslag

21.10.2021En vaktmester tok kontakt på oppdrag for et borettslag, han trengte enkle visualiseringer på balkonger - med og uten trapp, som han skulle bruke, både for å visualisere alternativer  - slik at beboerne i borettslaget kunne bli enige.
Vi presenterte flere alternativer, så borettslaget fikk noe konkret å vurdere. Dette hjalp beboerene med å komme til en felles forståelse og et sluttresultat basert på informerte avgjørelser.