Generasjonsskifte - hytte

20.10.2021

 Lokalisering - Langebåt i Nordre Frong


En hytte går i arv - fra en generasjon til en annen, med nye tider oppsto nye behov.

Tid og minner knytter ofte sterke bånd mellom mennesker og steder.
Klienten ønsket derfor ikke å gjøre altfor store visuelle endringer men hadde samtidig nye behov og ønsker om å optimalisere forholdene som lå på tomten og i den eksisterende hytten.

Familien trengte blant annet et mer funksjonellt bad, kjøkken og mer plass slik at flere kunne komme sammen for å feriere og sosialisere.

Løsningen ble en fullstendig omorganisering av den eksisterende planløsningen. Å flytte kjøkkenet ga plass til et større felles oppholdsareal og muligheten til å gi kjøkkenet en mer sentral plassering, både med tanke på den vakre utsikten mot fjorden og nærere tilgang til de sosiale rommene/utearealene.

En dør fra det nye kjøkkenet på fasaden mot Sør, ga kjøkkenet en mer direkte kontakt med utearealet mot Sør.

Ved å legge til et lite tilbygg på under 20 m2, fikk familien også plass til en mer funksjonell gang og et nytt hovedsoverom med kort avstand til badet.Nye vinduer, fra gulv til tak i Vest/Nord fasaden - åpnet panoramautsikten mot fjorden inn i hytten.