En hytte med et anneks ved innsjøen Lyseren

11.11.2021I vår tok et par kontakt med oss, de hadde akkurat kjøpt en tomt ved vakre Lyseren, en innsjø i Indre Østfold.

Hytten som kom med tomten var ødelagt av råte og av generell sparsommelig standard, så både den og det lille annekset blir revet.Hovedutfordringen var å plassere 90m2 i et bratt terreng som ikke oversteg kommunens krav til maksimal gjennomsnittlig gesims og mønehøyde på 5 og 4 meter.

En lang sammenhengende smal struktur ville løst dette på en enkel måte, men det ville blitt som en mur mellom Lyseren og turstien på den andre siden av hytten.

Løsningen ble ett større sosialt fellesrom på tvers av fallet, som følger terrenget ned mot sjøen i to platåer. Kjøkken og spise oppe, og en sosial krok, med spill og peiskos nede, nærmest sjøen, med en soveroms avdeling som følger terrenget langs en kote.


Fra kjøkkenet har du god kontakt med hele det store sosiale rommet og Lyseren utenfor. De store vinduene tar inn landskapet med sjøen der rommet følger landskapets bevegelse, ned mot sjøen.