TO FORSLAG TIL TILBYGG

28.12.2020

Ett hus med behov for oppgradering av kjøkken og inngangsparti og en bedre løsning for hjemmekontor kontaktet oss i begynnelsen av Desember, vi presenterte to forslag til løsninger og det foreløpige resultatet vises her. 

Forslag 1. Ett mindre tilbygg

Hjemmekontor/ombygging kjøkken/spisestue

Problemstilling; Få adkomsten til bolig og hjemmekontoret til å fungere mer inviterende og også avklart i forhold til husets private/offentlige soner.

Det første forslaget prøver å møte kundens behov ved å omstrukturere den eksisterende bygningsmassen og bygge minst mulig nytt. Dette er mest bærekraftig og også kostnadsbesparende da man får lagt investeringen på det man har, fremfor å bygge mer, som også må taes vare på. 

I dette tilfellet har klienten mer enn nok areal, og det var interessant å se om vi kunne komme frem til en tilfredstillende løsning uten å måtte bygge altfor mye nytt.

Det eksisterende inngangspartiet var lite og uisolert og i utgangspunktet bygd som en ekstra utgang.

Løsningen ble derfor et nytt mindre tilbygg/inngangsparti som tydeliggjør adkomsten og inviterer. 

Døren inn til det eksisterende kontoret flyttes fra den trange private korridoren og inn til hallen, her etableres også et kunde-toalett og plass for en liten sittegruppe til ventende kunder. 

Det etableres en dobbel skyvedør mellom spisestue og kjøkken.

Forslag 2 - ett større tilbygg

Hjemmekontor/ombygging kjøkken/spisestue

Problemstilling; Få inngangspartiet til huset og ett større hjemmekontor til å fungere mer inviterende og avklart i forhold til husets privat/offentlige soner.

Klienten ønsket å se på en løsning som beskrev et tilbygg med plass for 2 kontorarbeidsplasser og et større kjøkken, med en bedre forbindelse med den eksisterende spisestuen.

I dette forslaget foreslår jeg ett større tilbygg som forsterker inngangspartiet i Nord-Øst fasaden, etablerer ett kunde-toalett i hallen, og utvider kjøkkenet der det eksisterende kontoret i dag ligger.

Tilbygget legger også tilrette for en skjermet uteplass mot sør-øst.