.

Blogg

Hei!

Tanken bak denne "bloggen" er å vise frem hva vi arbeider med i det daglige, og litt om forskjellige  innfallsvinkler/problemstillinger og vurderinger vi gjør opp mot hvert enkelt prosjekt.

Heim handler om rammene rundt livet, hva er et godt hjem for deg?

Hvis du klikker på de forskjellige postene, så får du opp mer informasjon.

Velkommen hit!

Denne boligen har jeg valgt å trekke frem, fordi den er et godt eksempel på hvordan man med relativt små grep/endringer/justeringer kan forvandle hverdagslivet ganske radikalt og med det heve livskvaliteten for alle som bor og kommer hit.